Session 70 du 22.04.1985

Backes MArc

Beau Roger

Bonenberger Patrick

Braun Roland

Clesse Patrick

Czaika MArco

Dellizotti Romain

Esch Marco

Feitz Gérard

Feteler Serge

Flammang Marc

Fug LAurent

Ginter Fédéric

Gobbo Claude

Heirens Ady

Herrmann Corneille

Hinterscheid Alex

Homor Attila

Karpen Antoine

Kaufmann Paul

Kerger Laurent

Kirchen Claude

Ley Claude$MAckel Claude

Mohnen Claude

Molitor René

Morby Robert

Nicolay Servais

Raach Patrick

Schmit Marco

Speksnuder Robert

Steffes Romain

Tesser MArio

Walesch MArc

Weber ALain

Weibel Lucien

Wenner Adrien

Wirth Christian

Login    
Information    
Néi Sessioune    
Counter    
Partner