Session 47 du 23.07.1979

Arensdorff Théodore

Bromes Michel

Dahm Gérard

Duschinger Jeannot

Eischen Manuel

Frieseisen Patrick

Friser Alain

Goeres Jeannot

Greis Claude

Haller François

Hellers Alain

Herber Joseph

Karger Jean

Lehnen Daniel

Lux Jean-Marie

Manderscheid Pascal

Peffer Claude

Penning Alain

Rech Marc

Rischard Fernand

Schroeder Michel

Schumann Marc

Schummer François

Schweikart André

Serafini Armand

Steinmetz Edgard

 

 

Login    
Foto    
Information    
Néi Sessioune    
Counter    
Partner